Privacyverklaring

van Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG

De veiligheid en bescherming van uw gegevens is voor ons, Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG en de daarmee verbonden ondernemingen (hierna “Tank & Rast” of “wij”) grote prioriteit. Wij beheren onze websites in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging, met name de bepalingen van Algemene Wet Gegevensbescherming (EU) 2016/679, van de Duitse federale privacywet (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz - TMG).

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over welke gegevens wij bij het gebruik van onze websites verzamelen, verwerken en gebruiken, voor welk doel en op welke rechtsgrondslag dit steeds gebeurt, aan wie wij uw gegevens eventueel beschikbaar stellen en welke rechten u in dit verband heeft.

1. Toepasbaarheid, verantwoordelijke voor de verwerking

Deze privacyverklaring geldt voor de online aanwezigheid die oproepbaar is onder het domein www.serways.de (bijvoorbeeld voor de hotelpagina www.serways-hotels.de).

(samen ‘website’ genoemd).

Verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale privacywetgeving en overige wettelijke bepalingen inzake privacybescherming is
Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG
Andreas-Hermes-Str. 7-9
53175 Bonn, Duitsland
Amtsgericht Bonn, HRA 13473

Telefoon: 0228 / 922-0
Telefax: 0228 / 922-4110
E-mail: kundenkontakt(at)tank.rast.de

2. Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens in principe uitsluitend in zoverre dit noodzakelijk is om u ons aanbod ter beschikking te stellen. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens uitsluitend als u ons deze actief beschikbaar stelt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, deelname aan een enquête, door het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails en aanvragen, of in het kader van het aanmelden voor een nieuwsbrief of andere services.

De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract en de verwerking van uw aanvragen (rechtsgrondslag is in dit geval art. 6, § 1, lid b van de AVG). Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, zoals advies, reclame en marktonderzoek, gebeurt uitsluitend wanneer u van tevoren toestemming hebt gegeven voor de betreffende toepassing (rechtsgrondslag is in dit geval art. 6, § 1, lid a van de AVG) of wij op basis van een wettelijke bepaling gerechtigd of verplicht zijn tot verwerking.

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens van geregistreerde gebruikers
Enkele services van Tank & Rast zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Bij registratie moeten de volgende gegevens worden aangegeven:

  • E-mailadres
  • Wachtwoord

Tank & Rast geeft persoonsgegevens van gebruikers alleen door aan derden als dit voor de uitvoering van het contract of voor afrekeningsdoeleinden noodzakelijk is (rechtsgrondslag voor deze doorgifte is in dit geval art. 6, § 1, lid b van de AVG), of als u hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (rechtsgrondslag voor deze doorgifte is in dit geval art. 6, § 1, lid a van de AVG) of Tank & Rast hiertoe wettelijk verplicht is.

3. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij klantenklachten of enquêtes

Bij eventuele klachten van klanten verzamelt Tank & Rast naast de concrete gegevens m.b.t. de klacht (soort klacht, plaats, tijdstip) ook de naam, het adres en het telefoonnummer van de klant. Tank & Rast zal deze gegevens opslaan en uitsluitend doorgeven aan de exploitant van de locatie die bij de klacht van deze klant betrokken is. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de klacht te bewerken en ter verbetering van de prestaties van Tank & Rast, de daarmee verbonden ondernemingen en de exploitant van de locatie.

4. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van de website

Bij het gebruik van onze website verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Bij uw bezoek aan onze website verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u het bezoek aan de website mogelijk te maken en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6, § 1, lid b van de AVG):

  • IP-adres (tijdelijk)
  • datum en tijdstip van het gebruik van de website
  • opgeroepen internetadres (URL)
  • type browser
  • eventueel datum, tijdstip en inhoud van een foutmelding

Deze gegevens worden uitsluitend door ons geëvalueerd voor statistieke doeleinden. Deze gegevens worden niet geëvalueerd met als doel persoonsgerelateerde gebruikersprofielen op te stellen. De tijdelijke opslag van uw IP-adres is noodzakelijk om de inhoud van onze website op uw eindapparaat te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Voor deze doeleinden liggen onze gerechtvaardigde belangen bij gegevensverwerking ook in art. 6, § 1, lid f van de AVG.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. In geval er gegevens worden opgeslagen in de logbestanden, zullen deze worden na uiterlijk zeven dagen worden verwijderd. Informatie kan langer dan deze periode worden bewaard. In dergelijke gevallen wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of zodanig gewijzigd dat hiermee niet langer de identiteit van de bezoeker kan worden achterhaald.

5. Informatie van Tank & Rast; nieuwsbrief

Het e-mailadres dat u bij registratie bij Tank & Rast heeft opgegeven, wordt door Tank & Rast alleen gebruikt voor het toesturen van informatie over ons en onze diensten, inclusief het toesturen van newsletters, indien u bij registratie de box heeft aangevinkt waarmee u nadrukkelijk toestemming geeft voor het toesturen van e-mails door Tank & Rast.

Eventueel bieden wij u via de website en de door ons aangeboden diensten bovendien de mogelijkheid zich kosteloos te abonneren op een newsletter. Daarbij worden bij de aanmelding voor de betreffende newsletter de gegevens van het aanmeldingsformulier aan ons doorgegeven. In dit geval is dat het door u ingevulde e-mailadres.

Voor de aanmelding op onze newsletter maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in. Dat betekent dat wij na uw aanmelding u een e-mail sturen waarin wij u om bevestiging vragen dat u graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit bevestigt, slaan wij uw e-mailadres en eventuele overige door u ingevulde gegevens zo lang op tot u het abonnement op de elektronische newsletter stopzet. Om misbruik te voorkomen bewaren wij bij het aanklikken van de link in de bevestigingsmail uw gebruikte IP-adres en het tijdstip van aanmelding en bevestiging.

De rechtsgrondslag voor verwerking van de gegevens na aanmelding voor het ontvangen van de elektronische newsletter is artikel 6, § 1, lid a van de AVG. Het bewaren van het e-mailadres van de gebruiker heeft als doel het toesturen van de newsletter.

De toestemming voor het toesturen van elektronische newsletter kunt u elk moment voor de toekomst herroepen door te klikken op de link die in elke elektronische newsletter is opgenomen, of door een mail te sturen naar kundenkontakt(at)tank.rast.de.

6. Cookies

6.1. Algemeen: Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw toestel worden opgeslagen. Cookies slaan bepaalde informatie op (bijvoorbeeld uw pagina-instellingen) die door uw browser bij een volgend bezoek aan de website aan ons worden teruggestuurd (afhankelijk van de opslagduur van het cookie).

De door ons gebruikte cookies zijn zowel sessiecookies, d.w.z. dat ze na het beëindigen van de sessie en het sluiten van uw browser worden verwijderd, alsook persistente cookies, d.w.z. dat deze cookies ook na afloop van uw sessie worden opgeslagen tot de opslagtijd is afgelopen of ze worden gewist. De meeste cookies die op deze website worden gebruikt, worden door ons zelf geplaatst (“first party cookies”). Wij werken echter ook samen met externe aanbieders (bijv. voor analyse- en marketingdoeleinden), die eveneens cookies op onze website plaatsen (“third party cookies”). In het onderstaande overzicht (in sectie 6.2) kunt u zien of cookies door onszelf zijn geplaatst of door een externe aanbieder.

De meeste op onze website gebruikte cookies zijn voor de juiste werking van onze website c.q. van de op onze website aangeboden functies technisch noodzakelijk (“noodzakelijke cookies”). Indien deze cookies informatie bevatten die tot u als persoon herleidbaar zou zijn, berust de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (efficiënte en veilige beschikbaarstelling van de functies en services op onze website) (art. 6, § 1, lid f van de AVG).

Indien u via onze cookiebanner (of op een later tijdstip via de cookie-instellingen in deze Privacyverklaring en Cookiebeleid) uw toestemming hebt gegeven, plaatsen wij op onze website bovendien verdere cookies die het opslaan van uw voorkeuren tot doel hebben (“voorkeurscookies”), de statistische analyse van het gebruik van onze website (“statistische cookies”) en/of de analyse van het gebruikersgedrag om gepersonaliseerde inhoud te kunnen weergeven (“marketingcookies”). Deze cookies zijn niet dwingend noodzakelijk voor de beschikbaarstelling van de op onze website aangeboden services en functies, maar helpen ons u een prettigere en aantrekkelijkere gebruikerservaring te bieden. In het onderstaande overzicht ziet u welke soorten cookies wij voor welke doeleinden gebruiken en hoe lang deze cookies worden opgeslagen.

Indien wij in i.v.m. het gebruik van voorkeurs-, statistische of marketingcookies persoonsgebonden gegevens van u verwerken, doen wij dit op basis van de door u gegeven toestemming (art. 6, § 1, lid a van de AVG). U kunt zelf kiezen, welke soorten van cookies u accepteert of weigert. Bovendien kunt u de door u gegeven toestemming voor het gebruik van voorkeurs-, statistische en/of marketingcookies te allen tijden via de cookie-instellingen in deze Privacyverklaring en Cookiebeleid geheel of gedeeltelijk intrekken en uw cookie-instellingen wijzigen. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die op basis van uw toestemming tot aan het intrekken daarvan heeft plaatsgevonden.Raadpleeg het onderstaande overzicht voor informatie over de indeling van de door ons gebruikte cookies en hun looptijd.

6.2. Cookie-overzicht

7. Gegevensbeveiliging

Met geschikte technische en organisatorische maatregelen garanderen wij dat de gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruiken van het aanbod dat wij beschikbaar stellen, beveiligd zijn tegen verlies, onrechtmatige wijziging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend geëvalueerd met het oog op de technologische ontwikkelingen en overeenkomstig aangepast.

8. Gebruik van etracker (Web Analytics)

Op onze website maken wij gebruik van de services van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg ("etracker") voor de analyse van gebruiksgegevens. Voor deze services worden cookies gebruikt die een statistische analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. Dit heeft o.a. betrekking op welke delen van onze website u oproept, welke inhoud u bekijkt en welke formulieren u oproept en invult. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te optimaliseren en ons aanbod te verbeteren.

De met etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van Tank & Rast door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen.

Uw IP-adres wordt op een zo vroeg mogelijk tijdstip ingekort (geanonimiseerd) en alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen en verwerkt. Uw gegevens worden niet met andere gegevens gecombineerd en niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, § 1, lid a van de AVG).U kunt de verzameling van gegevens door etracker voorkomen door uw cookie-instellingen (zie boven) te wijzigen en uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken of door hier te klikken. Daardoor wordt door etracker een opt-out-cookie met de naam “cntcookie” geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij het bezoek aan onze website in de toekomst voorkomt. Denk er a.u.b. aan dat u deze instelling voor ieder toestel opnieuw moet uitvoeren als u onze website met verschillende toestellen oproept. Bovendien wordt ook het opt-out-cookie verwijderd als u alle in uw browser opgeslagen cookies verwijdert.

Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van etracker.

9. Gebruik van Adform (Conversion Tracking en Retargeting)

Ter verbetering van de manier waarop wij onze gebruikers aanspreken en van onze reclamestrategie maken wij gebruik van de services van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen, Denemarken (hierna “Adform”).

Indien u uw toestemming hebt gegeven, worden door Adform cookies geplaatst zodra u een website oproept die een via Adform geplaatste reclame (bijv. een banner) bevat. Deze cookies van Adform helpen ons om te weten te komen of u bepaalde binnen het Adform-netwerk gepubliceerde reclamemiddelen oproept en daarna bepaalde acties uitvoert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of u via een bepaalde reclame op een ander platform op onze website terecht bent gekomen. Dit helpt ons te beoordelen welke van onze reclamecampagnes succesvol zijn. Bovendien kunnen we d.m.v. de cookies registreren met welke inhoud op onze website u hebt geïnterageerd, zodat wij en derden die eveneens gebruikmaken van de services van Adform u later relevante en doelgerichte reclame op andere platformen binnen het Adform-netwerk kunnen laten zien (Conversion Tracking en Retargeting).

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, § 1, lid a van de AVG).

U kunt te allen tijde, ook na het geven van uw toestemming, bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies d.m.v. een wijziging van uw cookie-instellingen in deze Privacyverklaring en Cookiebeleid en uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken.

Bovendien kunt u de cookies van Adform in uw browser hier deactiveren. In dat geval wordt het reclamecookie verwijderd en een anoniem cookie (“opt-out-cookie”) geplaatst, om het systeem van Adform te melden dat geen gegevens over u via uw browser mogen worden verzameld. Denk er a.u.b. aan dat u deze instelling voor ieder toestel opnieuw moet uitvoeren als u onze website met verschillende toestellen oproept. Reeds op uw computer opgeslagen cookies kunt u in de door u gebruikte browser wissen c.q. door het wissen van tijdelijke websites verwijderen. In dat geval wordt ook het opt-out-cookie verwijderd.

Meer informatie over het privacybeleid van Adform vindt u hier.

10. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De rechtsgrondslag is art. 6, § 1, lid a van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in de optimalisering van onze website. Google Tag Manager is een softwareoplossing van Google Inc. waarmee ondernemingen website-tags via een interface kunnen beheren. Het enige dat Google Tool Manager doet, is tags implementeren. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden verzameld. Google Tag Manager activeert echter andere tags die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Daar willen wij u hierbij extra op wijzen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als de gebruiker op domein- of cookie-niveau een deactivering heeft ingesteld, blijft deze bestaan voor alle tracking tags die via Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op:

http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

11. Links naar andere websites

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten.  Tank & Rast is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, en evenmin eigent Tank & Rast zich deze websites en hun inhoud toe. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de betreffende aanbieder of beheerder van de pagina´s verantwoordelijk. De gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd op het moment van het plaatsen van de link niet herkend. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder dat er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links worden onmiddellijk verwijderd op het moment dat we er kennis van nemen.

12. Uw rechten

In zoverre wij persoonsgegevens van u verwerken heeft u als betrokkene in de zin van de AVG de volgende rechten:

Recht op inzage

U hebt het recht ons informatie te vragen over de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt.
Mocht dit het geval zijn, dan kunt u van ons inzage vragen in het volgende:
1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven of nog doorgegeven worden;
4. de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn;
5. het bestaan van een recht op rectificatie of vergetelheid van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
6. het bestaan van een recht om een klacht te melden bij een toezichthoudende autoriteit;
7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer persoonsgegevens over u niet verzameld worden bij uzelf, maar bij derden.
U heeft het recht informatie op te vragen over of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om inzage in de geschikte waarborgen volgens art. 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling voor zover uw door ons eventueel verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Mocht dit het geval zijn, zullen wij de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:
1. als u de juistheid van uw persoonsgegevens bestrijdt gedurende een periode waarin het voor ons mogelijk is de juistheid te controleren;
2. de persoonsgegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar u ervoor kiest om de verwerking ervan te beperken in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen;
3. wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelden, maar u die gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
4. u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform art. 21, § 1 van de AVG en nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde belangen als verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen als betrokkene.
Is de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, dan moge deze gegevens – afgezien van het bewaren ervan – uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend openbaar belang van de EU of een lidstaat.

Is het beperken van de verwerking volgens bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan zullen wij u daarover informeren voordat deze beperking wordt opgeheven.

Recht om vergeten te worden

Verplichting tot het wissen van gegevens

U kunt ons vragen onmiddellijk uw persoonsgegevens te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:
1. Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op enige wijze verwerkt.
2. U trekt uw toestemming in en een andere rechtsgrondslag voor verwerking ontbreekt, indien de verwerking berustte op art. 6, § 1, lid a van de AVG.
3. U maakt conform art. 21, §. 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van dringendere gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 §. 2 van de AVG bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.
4. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
5. Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uitzonderingen
Het recht om vergeten te worden bestaat niet in zoverre de verwerking nodig is
1. voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
2. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang;
3. voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
4. Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan overige rechtsmiddelen hebt u het recht een klacht in te dienen bij een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende privacywetgeving. 

13. Toestemming herroepen

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens berust op uw toestemming volgens art. 6, § 1, lid a van de AVG kunt u uw toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar kundenkontakt(at)tank.rast.de. 

14. Functionaris voor de gegevensbescherming

Alle aanvragen, toelichtingen en vragen met betrekking tot gegevensgebruik kunt u richten aan onze functionaris voor de gegevensbescherming, e-mail: datenschutzbeauftragter(at)tank.rast.de.

15. Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast. Hieronder vindt u de datum van de laatste wijziging.

Versie: Maart 2020